Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Průmysl, výrobní haly a kamenolomy

prach hala

REDUKCE PRAŠNOSTI

Vodní mlha poskytuje nejlepší řešení v boji proti prašnosti. Nabízí extrémně efektivní řešení pro eliminaci prašnosti a filtraci vzduchu od polétavých částic.

Mlžící systém vytvoří vysokou koncentraci velmi jemných vodních kapiček se středním průměrem cca 10 mikronů (do systému je možno přidat i povrchově aktivní látky), které mají schopnost zachycovat čístice PM10 a menší. Díky přidávaným povrchově aktivním látkám jsou částice polétavého prachu k vodní kapce okamžitě přitaženy, čímž se zvýší jejich hmotnost a částice klesají k zemi (kapka vody se před dopadem vypaří).

 

VÝHODY

 • tryskamlžící systém je modulární a snadno přizpůsobitelný jakémukoliv prostoru nebo stroji pokud jde o pokrytí místa vzniku emisí, typologie strojního zařízení nebo množství a kvalitě produkovaného prachu
 • jednoduchost systému spočívá i v absenci potřeby vytvářet speciální projekty nebo žádat o speciální povolení - malé trysky a hadičky umožňují rychlou a jednoduchou instalaci přímo v blízkosti emisí prachu
 • při montáži mlžícího systému není potřeba omezovat, modifikovat nebo zastavovat proces výroby
 • funkčnost systému je zcela autonomní a nevyžaduje speciální pozornost
 • kromě toho, v případě přerušení výrobního procesu se systém vodního mlžení vypne a šetří náklady
 • trysky mohou být díky své speciální konstrikci zcela rozebrány a vyčištěny
 • údržba jednotek a rozvodných systémů je minimální díky použitým kvalitním materiálům
 • povrchově aktivní látky jsou biologicky odbouratelné
 • použité množství vody pro potlačení prašnosti je minimální a povrchová vlhkost materiálů na výstupu je nulová 

 

POUŽITÍ

 • redukce tepla a prachupapírnypekárna
 • svařovny
 • lisovny
 • výrobní haly
 • pekárny
 • dřevozpracující průmysl
 • vinné sklepy
 • skládky
 • kamenolomy
 • drtiče odpadů
 • a mnoho dalších...

REDUKCE ZÁPACHŮ

Mlžící systémy jsou nejlepším nástrojem v boji proti zápachům a nepříjemným vůním ve velkých otevřených prostorech. Systém pro potlačování zápachů je vhodný jak pro pevný tak tekutý odpad - proces zahrnuje rozprašování neutralizačních chemikálií na blokaci nepříjemných zápachů, absorbenty nebo zcela bio-neutralizátory, které předcházejí formaci zápachů a zajišťují biodegradaci pachových částic.

VÝHODY

Výhodou jsou nízké pořizovací náklady zařízení v porovnání s jinými systémy na redukci zápachu založenými na vodní atomizaci. Energetická náročnost zařízení na provoz celého systému je taktéž v porovnání s jinými systémy nízká. Nemalým benefitem je i velmi snadné a rychlé sestavení systému, případné řešení úprav a doplnění dalších prvků systému.

 

dot