Funkce vodní mlhyZvlhčování prostředí

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Technik

+420 604 712 344

technomist@technomist.cz

Zvlhčování prostředí

Voda je jedním z nejdůležitějších prvků na naší planetě, a její účinky mohou být využity k našemu prospěchu. Jedním ze způsobů, jak vodu využít, je rozprašování vody do okolí pod vysokým tlakem a vytvářet drobné kapičky v průměru velikosti menší než 0,10 milimetr. Tyto kapičky jsou následně unášeny vzdušnými proudy, kde se rychle odpařují a mění na páru. Výsledkem je vodní mlha, která má mnoho pozitivních účinků na naše životní prostředí.

Jedním z hlavních benefity vodní mlhy je zvlhčování prostředí. V oblastech s velkou koncentrací vodní mlhy dochází k postupnému zvlhčování, aniž by docházelo ke smáčení povrchů a materiálů. Prostředí se stává příjemnějším a chladivějším, což je zvláště vítané v horkém a suchém počasí.

Chlazení odpařováním je další výhodou vodní mlhy. Čím nižší je relativní vlhkost vzduchu, tím více vody se může odpařit a tím pádem více tepla může být při ochlazování prostřednictvím vodní mlhy přeměněno na vodní páru. Díky tomu lze tuto metodu chlazení využít na široké geografické šířce a ve všech typech prostor.

V zimě se vlhkost vzduchu rychle snižuje, zejména v uzavřených a vytápěných místnostech. Suchý a teplý vzduch se pak snaží vyrovnat tento nedostatek tím, že přijme vlhkost ze svého okolí. Aktivní zvlhčování prostředí a osvěžování vzduchu pomocí vodní mlhy je klíčové pro udržení zdravé rovnováhy.

Kromě toho, že vodní mlha poskytuje příjemné osvěžení a zlepšuje kvalitu životního prostředí, má mnoho dalších výhod:

 • Zvyšuje produktivitu chovů.
 • Eliminuje dehydrataci produktů, nádob, zboží a potravin.
 • Snižuje ztrátu hmotnosti potravin.
 • Blokuje dehydrataci potravin i u zvěře.
 • Urychluje růst rostlin a snižuje spotřebu vody pro zavlažování.
 • Hodí se pro rozprašování chemikálií, hnojiv.
 • Zabraňuje odpařování vína ze sudů.
 • Pomáhá udržovat správnou teplotu a mikroklima.
 • Udržuje konstantní hladinu vlhkosti.
 • Eliminuje statickou elektřinu při výrobě.
 • Snižuje prašnost prostředí.
 • Je levnější ve srovnání s jinými technologiemi.
 • Snižuje náklady na pracovní síly v provozu.

S ohledem na to, že průměrný člověk tráví více než 80 % svého života v uzavřených prostorách, je kvalita okolního vzduchu důležitým faktorem pro zdraví a duševní pohodu. Vodní mlha se tak jeví jako jednoduchý a efektivní nástroj, který nám umožňuje vylepšit naše prostředí a udržet ho zdravé. Pečujme o své zdraví a životní prostředí a nešetřeme na opatřeních, která nám to umožní.