Funkce vodní mlhySnižování - redukce prašnosti

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Technik

+420 604 712 344

technomist@technomist.cz

Snižování - redukce prašnosti

Vodní mlha nabízená pod značkou TechnoMIST má výrazné účinky na snižování prašnosti jak ve venkovních, tak i vnitřních prostorech, bez ohledu na jejich velikost. Tato technologie účinně redukuje prašnost, která vzniká zejména při manipulaci s materiálem a v rámci výrobních procesů.

Vysokotlaké mlžící systémy vytvářejí vysokou koncentraci ultra jemných vodních kapiček o středním průměru 0,10 milimetru. Tyto malé kapičky mají schopnost zachytit velmi jemné polétavé prachové částice, včetně těch o velikosti PM 10 a menších. Přidání povrchově aktivních látek do systému zlepšuje zachytávání drobných prachových částic, protože látky přitahují částice prachu a zajišťují jejich snazší stlačení k zemi.

Díky malé velikosti kapek a umístění trysek ve výšce cca 3-3,5 m nad zemí se vytvořená vodní mlha nestane problémem pro materiály nebo výrobky na zemi. Kapky se odpaří (tzv. evaporace) dříve, než dosáhnou povrchu.

Mlžící systémy jsou schopny efektivně odstranit dýchatelné prachové částice v rozmezí 0,1-1000 mikronů. Prach zachycený v husté vodní mlze nemá možnost uniknout do volného prostoru, tím je zajištěno účinné čištění vzduchu.

Díky modulární konstrukci jsou tyto mlžící systémy snadno instalovatelné bez potřeby komplikovaných modernizací výrobních prostor. To znamená nižší pořizovací náklady. Spotřeba elektrického proudu pro pohon těchto našich zařízení je také nízká, což také přispívá ke snížení provozních nákladů. Tímto způsobem se jedná o ekonomicky a environmentálně šetrné řešení, které je pro výrobní podniky a provozy výhodné a účinné. Navíc je výrazně šetrnější ve srovnání s některými standardními systémy, které vyžadují vysoký elektrický výkon a stavební úpravy.