Funkce vodní mlhyEvaporace

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Technik

+420 604 712 344

technomist@technomist.cz

Evaporace

Nebo také vypařování je proces, při kterém se kapalina mění na plyn pouze z povrchu kapky. To znamená, že pouze ty molekuly, které mají dostatečnou energii a směřují k volnému povrchu kapaliny, se odpařují a opouštějí kapalinu do okolního prostoru. Náš vysokotlaký mlžící systém využívá speciálních trysky, do kterých je pod vysokým tlakem vháněna studená voda. Po rozprášení vody vysokotlakými tryskami do prostředí se jemná vodní mlha roztahuje, resp. vodní kapky se od sebe vzdalují a postupně se přeměňují na vodní páru (odpařují se) a odebírají teplo z okolí.

Kvalita a hustota vodní mlhy závisí na velikosti kapek a teplotě okolí. Čím menší jsou kapky, tím kratší je jejich životnost. Pokud je teplota vzduchu nízká nebo vlhkost vzduchu vysoká, životnost kapek bude delší a může dojít ke smáčení povrchů, protože se kapky nestihnou včas vypařit a dopadnou na zem.

Výzkum v laboratorních podmínkách ukázal, že životnost kapek v závislosti na teplotě se liší, a to od 200 °C do 1000°C. Tyto hodnoty nám poskytly relevantní informace o vypařování kapének ve zmíněném teplotním rozmezí. Nicméně, i při nižších teplotách (v intervalu cca 5 °C až 100 °C) probíhá vypařování kapek, jen v delších časových intervalech (v řádu sekund).

Kondenzace je opačným procesem, při kterém plyn mění své skupenství na kapalinu. Tento proces probíhá, když pára nebo plyn ochladíme na teplotu, při které dochází k přechodu na kapalnou fázi.