Funkce vodní mlhyProtipožární ochrana

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Technik

+420 604 712 344

technomist@technomist.cz

Protipožární ochrana

Likvidace požárů je každodenním problémem profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek. Přestože existují různé hasící techniky a jsou využívána moderní hasiva (pěna, prášek, sníh aj.), je jedním z nejefektivnějších způsobů při likvidaci požárů voda.

Dnes však již víme, že ne všude lze vodu použít a zároveň ne každý způsob využití vody má stejný efekt. Dodnes používané konvenční metody nejsou efektivní a boj s ohněm je zdlouhavý a zanechává za sebou hodně škod nejen v podobě ohořelých nemovitostí, ale sekundárně i v podobě vytopených bytů, domů, kanceláří a jiných prostor, které nebyly požárem dotčeny.

Použití vodní mlhy umožňuje efektivněji využít vodu a dosáhnout lepších výsledků při hašení požárů. Díky vytváření velmi jemných kapének vodní mlhy se zvětší celková povrchová plocha, která přichází do kontaktu s plameny. To znamená, že je dosaženo lepšího pokrytí požářiště, ale zároveň se spotřebovává méně vody než u tradičních metod.

Další výhodou vodní mlhy je, že při hašení vytváří menší množství spadlé vody na místě požáru, což minimalizuje sekundární škody.

Jemná vodní mlha navíc zvyšuje účinnost hašení. Kapky vodní mlhy se velmi rychle vypařují a absorbují velké množství tepla z ohně a účinně ochlazují požářiště. Snižuje se možnost opětovného vznícení a urychluje se hašení požáru.

Vodní mlha je využívána pro hašení požárů v různých prostředích, jako jsou vnitřní a venkovní prostory, v průmyslových provozech, ve veřejných budovách atd.

Princip vodní mlhy je spočívá v použití co nejmenších kapek vody, které mají schopnost rychle odebírat velké množství energie z hoření. Přeměna vody na vodní páru během odebírání tepla vytváří expanzi, která vytlačuje vzduch z blízkého okolí. Tím se dosahuje ochlazování prostředí a zároveň vytlačování kyslíku a omezení možnosti hoření.

Drobné kapičky vodní mlhy mají další výhody, jako je redukce prašnosti a zachycování sazí.

Díky vodní mlze lze účinně hasit i požáry hořlavých kapalin a různých druhů prachu bez plýtvání vodním proudem. Navíc je možné použít vodní mlhu i na zařízení, která jsou pod elektrickým proudem, protože drobné kapičky nepředstavují riziko zkratu.

Vodní mlha je často používána na ochranu různých prostorů a zařízení, jako jsou tunely, stanice, muzea, archivy, lodě, motorové prostory, strojovny, dopravníkové pásy, kabelové kanály, počítačové sály, serverovny a další elektronická zařízení. To z ní dělá oblíbenou a efektivní metodu hašení v mnoha oblastech.