Funkce vodní mlhyOchlazování vzduchu a prostředí

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Technik

+420 604 712 344

technomist@technomist.cz

Ochlazování vzduchu a prostředí

Díky vysokotlakým mlžícím jednotkám a jejich schopnosti vytvářet velmi jemnou vodní mlhu se při odpařování (evaporaci) ochlazuje vzduch. Jemné kapky vodní mlhy mají velikost menší než 0,1 milimetru a v průběhu svého vypařování rychle odebírají teplo z okolního prostředí.

Aplikace využívající rozprašování jemné vodní mlhy jsou nejefektivnějšími systémy pro odebírání tepla z prostředí, respektive ochlazování vzduchu.

Velikost kapky lze upravit volbou velikosti trysky, která může být 0,10; 0,20; 0,30 nebo 0,50 mm. Různé velikosti trysek se se hodí pro různé způsoby použití a závisí na specifickém prostředí, do kterého je systém instalován.

Vysokotlaké rozvody (hadičky) jsou flexibilní a lze je snadno vést libovolným prostorem nebo po konstrukcích. Trysky jsou instalovány ve různých vzdálenostech, úhlech a výškách od zdroje tepla nebo místa, kde je požadováno ochlazování vzduchu nebo potlačování prašnosti.

Díky modulárnímu (stavebnicovému) systému lze rozvody pro mlžení instalovat i na místech, kam by se jiné rozvody nevešly. Hadičky pro rozvod vody mají malé rozměry, podobné běžným elektrickým kabelům (CYKY).