Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Zvlhčování prostředí

 

humidifikace zvlhčování

Voda rozprašovaná do okolí pod vysokým tlakem tvoří drobné kapičky v průměru velikosti i menší než 0,10 milimetr. Tyto kapičky jsou unášeny vzdušnými proudy, kde se rychle odpařují a mění na páru. Kapky, respektive vodní mlha, která se nestihla dostatečně rychle vypařit (jedná se o oblasti s velkou koncentrací vodní mlhy) způsobuje zvlhčování prostředí, ale nedochází ke smáčení povrchů a materiálů.

Suchý a horký vzduch se k rozprášené vodní mlze chová agresivně a rychle změní její kapalné skupenství do plynného. A tak zvlhčování vnímáme jako pocit chladu a příjemného osvěžování vzduchu.

Čím nižší je relativní vlhkost vzduchu, tím více vody se může odpařit a tím i více tepla může být při ochlazování vodní mlhou přeměněno na vodní páru. Chlazení odpařováním lze využít v jakýchkoliv zeměpisných šířkách i prostorech, protože v době, kdy je nejvyšší teplota vzduchu, je obvykle vlhkost ve vzduchu nejnižší.

V zimě vlhkost rychle klesá pod optimální stupeň, zvláště v uzavřených vytápěných místnostech. Suchý a teplý okolní vzduch se pak snaží vyrovnat tento deficit pojmutím vlhkosti ze svého okolí. Aktivní zvlhčování prostředí a osvěžování vzduchu zajišťuje zdravou rovnováhu.

Člověk v průměru stráví více než 80 % svého života v uzavřených místnostech. Naše zdraví a duševní pohoda jsou proto do značné míry závislé na kvalitě okolního vzduchu. Nešetřeme na svém zdraví!

 

Úprava prostředí pomocí vodní mlhy přináší spoustu výhod:

 • zvyšuje produktivity chovů
 • eliminuje dehydrataci produktů, nádob, zboží či potravin
 • snižuje ztrátu hmotnosti potravin
 • blokuje dehydrataci potravin, ale i zvěře
 • u rostlin zrychluje růst a snižuje spotřebu vody pro zavlažování
 • hodí se pro rozprášení chemikálií, hnojiv či vitamínů
 • zabraňuje odpařování vína ze sudů
 • pomáhá udržovat správnou teplotu a mikroklima
 • udržuje konstantní hladinu vlhkosti
 • eliminuje statickou elektřinu při výrobě
 • snižuje prašnost prostředí
 • je levnější ve srovnání s jinými technologiemi
 • snížuje náklady na pracovní síly v provozu
 • a další

 

dot