Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Protipožární ochrana

 

požární ochranaLikvidace požárů je každodenním problémem profesionálních i dobrovolných hasičských jednotek. Přestože existují různé hasící techniky a jsou využívána moderní hasiva (pěna, prášek, sníh aj.), jedním z nejefektivnějších způsobů při likvidaci požárů je voda.

Dnes však již víme, že ne všude lze vodu použít a zároveň ne každý způsob využití vody má stejný efekt. Dodnes používané konvenční metody nejsou efektivní a boj s ohněm je zdlouhavý a zanechává za sebou hodně škod nejen v podobě ohořelých nemovitostí, ale sekundárně i v podobě vytopených bytů, domů, kanceláří a jiných prostor, které nebyly požárem dotčené.

A právě tomu předchází moderní technika hašení využívající metodu vodní mlhy !!!

V běžné praxi hašení požáru je zapotřebí obrovského množství kubíků vody. Příčinou je fakt, že do bezprostředního kontaktu s plameny se dostává jen povrchová plocha dopadajících kapek vody a její většinový objem, tedy vše uvnitř kapky, odteče prakticky bez užitku a navíc na místě požáru způsobí další škody.

povrchy a objemy

Celý princip vodní mlhy spočívá v použití co nejmenších kapiček vody, které rychle odebírají velké množství energie z hoření, přičemž se razantně snižuje množství tepelného záření (viz také ZDE). Voda se při odebírání tepla přeměňuje na vodní páru a to rychlostí expanze při které zvyšuje svůj objem 1 680 krát. Touto expanzí tak vodní pára vytlačuje ze svého blízkého okolí veškerý vzduch. Hlavní hasící efekt je ochlazování prostředí, sekundární efekt je vytlačování kyslíku z prostoru. Drobné kapičky vody zároveň redukují prašnost, resp. nabalují a stlačují k zemi částečky sazí.

vodní mlha

Poměr povrchu k objemu kapky ve vytvořené vodní mlze určuje rychlost jejího odpaření a je stejně důležitý jak pro popis chování při spalování paliva (spalovací procesy), tak pro popis chování vodního proudu při hašení. Kolikrát se tedy zmenší velikost průměru kapek, tolikrát se zvětší celková povrchová plocha proudu. 

Vytvořená vodní mlha je natolik efektivní, že tímto způsobem mohou být zdolány i požáry hořlavých kapalin či nejrůznějších druhů prachu bez použití plýtvavého sprejování vodním proudem. Pomocí vodní mlhy je možné hasit i zařízení, která jsou pod elektrickým proudem. Kapky vodní mlhy jsou totiž tak drobné, že nedají elektřině téměř žádnou šanci ke zkratu. Pro názornost nabízíme přehled velikostí kapek a námi používaných zařízení.

 

Vodní mlha je tak díky své vysoké efektivitě při hašení s oblibou aplikována na ochranu tunelů, stanic podchodů, muzeí a archivů, ale také k ochraně lodí, motorových prostor, turbín a strojoven, dopravníkových pásů a kabelových kanálů, dále na ochranu počítačových a datových sálů, serveroven a elektronických zařízení.

dot