Reference

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Technik

+420 604 712 344

technomist@technomist.cz

Reference

Výzkumný projekt interakce tepelného záření a vodních kapek
Číslo zakázky:
Datum:
Klient:
Zpět na přehled

Výzkumný projekt interakce tepelného záření a vodních kapek

Ve spolupráci s VŠB-TU Ostrava, Fakultou bezpečnostního inženýrství bylo pro účely zpracování disertační práce s názvem Interakce vodních kapek s infračerveným zářením použito naše mlžící zařízení, které nabízíme především pro ochlazování, zvlhčování nebo redukci prašnosti konkrétního prostředí.

Zmíněná disertační práce, zabývající se interakcí tepelného záření s vodní mlhou, byla obhájena v červnu 2017 na půdě Fakulty bezpečnostního inženýrství.

Web fakulty:
www.fbi.vsb.cz

V souvislosti s tématem disertační práce byl napsán článek do amerického časopisu Process Safety Progress, který je od března 2018 dostupný na prestižním Web of Science.

Odkaz na článek:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/prs.11904

Foto:

  1. Zdroj tepelné radiace – sálavý panel Omegalux QH-081060 o rozměrech 25 cm x 20 cm a příkonu 4,8 kW
  2. Vodní clona – jednotlivé trysky s průměry otvorů 100 µm, 150 µm, 200 µm, 300 µm, 500 µm
  3. Senzor pro měření hustoty tepelného toku – radiometr Hukseflux SBG01 o měřicím rozsahu 0 - 5 kW.m-2

Galerie reference