Reference

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Technik

+420 604 712 344

technomist@technomist.cz

Reference

Úprava vysoce škodlivého prostředí - redukce teploty a prašnosti
Číslo zakázky:
Datum:
Klient:
Zpět na přehled

Úprava vysoce škodlivého prostředí - redukce teploty a prašnosti

Výrobní postupy, které zahrnují proces vypalování materiálu v peci, jsou na pracovištích často charakterem prostředím velmi exponované na teplotu a prašnost. Největším nebezpečím je to, co vlastně člověk pouhým okem nemůže vidět. Drobný polétavý prach.

Dokud se pracuje s materiálem před vstupem do pece, a materiál se mísí s různými příměsemi a formuje do potřebných tvarů a rozměrů, není zpravidla pro lidský organismus nebezpečný. Je to dáno jeho vlhkostí a strukturou nejmenších částí, které jsou kulového tvaru. Jakmile je ale materiál vložen do pece na vypálení, voda se začne vypařovat a nejmenší kulové částečky se změní na částice s ostrými hroty.

Tyto ostré částice pak létají vzduchem jako prach a jsou vdechovány. Pro člověka jsou nebezpečné.

Technologie vodní mlhy dokáže redukovat prašnost, zároveň snižovat teplotu jak lokálně, tak plošně, v závislosti na rozsahu instalace.

Galerie reference