Reference

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Technik

+420 604 712 344

technomist@technomist.cz

Reference

Prvek vodní mlhy v podobě nerezového stojanu
Číslo zakázky:z2018-0984
Datum:
Klient:
Zpět na přehled

Prvek vodní mlhy v podobě nerezového stojanu

...je vhodnou součástí náměstí nebo dětských hřišť, ale i městských promenád. Provedení je jednoduché a subtilní, takže nenarušuje urbanistické zpracování okolní plochy. Naopak ji vhodně a esteticky doplňuje o vertikální pojetí chladícího prvku.

Nerezový stojan lze umístit do prostoru jak samostatně, nebo v sérii za sebou, nebo lze prvky seskupovat po 2 až 4 ks. Stojany lze také dovybavit pieso tlačítkem se světelnou signalizací (start/stop), které aktivuje čerpadlo napojené na časovač. Ten lze libovolně aktivovat na požadovanou délku mlžení.

Systém lze dovybavit i GSM modulem v případě potřeby ovládat celý systém na dálku.

Technologická část zařízení se umisťuje do podzemní vodotěsné šachtice v nezámrzné hloubce. Do šachtice je přiveden vodovodní řád a elektrická přípojka. Dovybavena je vodním filtrem na pevné částice, vysokotlakým čerpadlem a řídící elektroskříní dle zvolených požadavků na řízení a ovládání.

Výhody:

  • zlepšuje okolní prostředí (ochlazování/zvlhčování)
  • různé varianty provedení
  • možnost ovládání na dálku nebo tlačítkem
  • jednoduché subtilní provedení
  • vhodný do rozpálených měst a stísněných prostor
  • snadná instalace
  • možnost scénografických efektů

Galerie reference