Reference

Obchodní oddělení

+420 556 205 367

obchod@pks-servis.cz

Technik

+420 604 712 344

technomist@technomist.cz

Reference

Mlžná stěna skládky - redukci prašnosti vysokotlakou vodní mlhou
Číslo zakázky:z2017/0846
Datum:
Klient:
Zpět na přehled

Mlžná stěna skládky - redukci prašnosti vysokotlakou vodní mlhou

Mlžící systémy jsou nejvhodnějším venkovním řešením pro potlačování prašnosti vytvářené manipulací s materiály nebo výrobními procesy. Mlžící systémy jsou vhodné pro použití jak v případě malých ploch nebo lokálních zdrojů (přesypy, nakládky...) tak i pro velké skládkovací plochy.

Vysokotlaká čerpadla vytváření vysokou koncentraci ultralehkých kapiček vody o průměru 10-100 mikronů v závislosti na aplikaci a tryskách (v některých případech s možností přidání povrchově aktivních látek), které mají schopnost zachytit a potlačit PM10 a menší částice.

Povrchově aktivní látky okamžitě přikrývají suspendované částice prachu, zvyšují jejich hmotnost a vedou je k zemi.

VYSOKOTLAKÉ MLŽÍCÍ TECHNOLOGIE

Vysokotlaký mlžící systém pomáhá účinně odstraňovat prodyšné prachové částice 0,1–1 000 mikronů: prach aglomerovaný v husté mlze má jen málo možností úniku!

Díky své modulární struktuře umožňují námi dodávané systémy vysokotlaké vodní mlhy velmi snadnou instalaci, na rozdíl od některých jiných technologií pro odstraňování prachu, které vyžadují modernizaci výrobních závodů, což má za následek nákladné opravy a celkově špatnou flexibilitu.

Výhody námi dodávaných technologií:

  • snadná montáž, nevyžaduje plánovací projekty ani povolení - průmyslová zařízení často nevyžadují odstavení
  • přizpůsobitelné a modulární s ohledem na každou konkrétní situaci, podle: konfigurace emisního bodu, typologie zpracovávaného stroje, množství a kvality produkovaného prachu
  • množství vody použité k potlačení prachu je nízké a zbytková vlhkost na materiálech na konci procesu je zcela nulová

NÍZKOTLAKÉ MLŽÍCÍ TECHNOLOGIE

Úpravu prostředí technikou vodní mlhy, respektive redukci prašnosti skládek provádíme i pomocí jednotek, které nepotřebují generovat vysoké tlaky. Hlavním hnacím motorem emitace vodních kapek je výkonná turbína, která dokáže přesunout vodní mlhovinu do vzdálenosti až 100m od zařízení. To je samozřejmě odvislé od povětrnostních podmínek.

Nízkotlaké mlžící systémy používané pro velké skládkovací plochy fungují často jako prevence vzniku vzletu prachových částic. V případě vzletu prachových částic vlivem větru nebo pohybu techniky účinně redukuje vzniklou prašnost ještě v místě skládky. Nedochází tak ke ztrátám materiálu, které se ročně mohou pohybovat až kolem 10% objemu skládky.

 

Galerie reference