Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Pokles intenzity IR záření při průchodu vodní clonou

schéma sestavy

Ve spolupráci s VŠB-TUO, Fakultou bezpečnostního inženýrství, jsme se podíleli na zjišťování poklesu intenzity IR záření při průchodu vodní clonou. Měření poklesu intenzity infračerveného záření probíhalo z technických důvodů v laboratorních podmínkách. Experimentální sestava je schematicky znázorněna na obrázku vpravo.

Cílem měření bylo zjistit proměnné, které mají vliv na pokles IR záření. Hlavním médiem při poklesu IR záření byla vodní mlha, která byla emitována tryskami o různých velikostech. Použité trysky byly v rozsahu od 100-500µm a vytvářely velmi jemnou vodní mlhu.

 

Průchod IR záření byl veden bodem s nejvyšší koncentrací kapek, který byl nalezen na horním okraji kužele a bodem s nejmenšími kapkami. Ten se vyskytoval uvnitř kužele.

Detail rozptylu záření při průchodu vodní mlhou (clonou)

rozptyl IR na vodní mlze

 

Vliv velikosti kapek a kužele vodní mlhy na průchodnost IR záření byl značný. S rostoucí velikostí mlžící trysky, resp. kapek a kužele vodní mlhy, se zantelně snižovalo procento propustnosti IR záření. Nejmenší propustnost IR záření skrze kužel vodní mlhy bylo u velikosti trysky 0,5mm (500 µm), naopak největší propustnost byla zaznamenána u mlžících trysek velikosti 100 µm a 150 µm. Kužel vodní mlhy je u těchto trysek znatelně užší než u trysek 500 µm. Stejně tak velikost kapek ve vodní mlze je velmi malá a stejnorodá - do maximální velikosti 100 µm, resp. do 150 µm.

propustnost IR_1 propustnost IR_2
dot