Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

02 - odstředivý mlžící ventilátorOdstředivé a nízkotlaké systémy

Říkáte si, proč právě naše jednotky? V čem je naše technologie lepší? Proč investovat více peněz za jednotku, která dělá na první pohled stejnou vodní mlhu? Jaký je rozdíl?

Na všechny tyto otázky lze odpovědět jedním slovem "TLAK". Právě vysoký tlak vody zajišťuje nejen velmi rychlou distribuci vody i do vzdálených částí mlžícího okruhu, ale hlavně umožňuje vodě díky speciálně navrženým tryskám se tříštit na velmi drobné kapénky ve velikosti okolo 0,1 mm. Vzniká tak velmi jemná vodní mlha s miliardami malých kapének, které se po rozšíření v prostoru začínají rychle a efektivně vypařovat, tzv. evaporovat. Při přeměně vodních kapek na páru dochází k odebírání tepla z prostředí a vzduch se ochlazuje

Ale POZOR !!! Není vodní mlha jako vodní mlha.

Na našem trhu se v posledních letech objevují i systémy, které lze pořídit za zlomek ceny a podle reklamy dokážou to stejné, co námi nabízené vysokotlaké systémy. Opak je ale pravdou. Jedná se o nízkotlaké systémy v podobě flexibilních plastových hadic, které lze jednoduše napojit na kohoutek s vodou. Nezapomínejte ale, že tlak ve vodovodním řádu je okolo 5 bar, což je oproti vysokotlakým mlžícím jednotkám jen zlomek (60-70 bar dle modelu).

Obdobný model je u technologie používající princip odstředivky. Technologii lehce prokouknete, skrývá se pod talířem přidělaným na ventilátoru. A jak to funguje? Malé čerpadlo v zásobníku nasává vodu a tlačí jí směrem k ventilátoru pod talíř, kde je voda "vylívána" na rotující kužel. z jeho hran pak odlétavají kapky různých velikostí. Ty velké okamžitě dosedají na okolní stěny a systémem trubic stékají zpět do zásobníku na vodu. Menší kapky jsou ventilátorem rozehnány do okolí.

Z pohledu dlouhodobého používání je tento systém i zdravotně nevyhovující, protože celý okruh na vodu je otevřený a mohou se do něj dostávat nečistoty a baktérie, které vodu znehodnotí. (zejména v období, kdy se přístroj nepoužívá) V zásobníku na vodu se usadí nečistoty a vytvoří plísně, které mohu vyvolat kožní nebo dýchací problémy.

Navíc kapky z výše uvedených  systémů nejsou tak drobné jako u vysokotlakých mlžících jednotek a nestihnou se rychle vypařit, takže dopadají na povrch a zvlhčují ho. To vytváří velmi nepříjemný pocit a snižuje účinnost celého mlžení 

01 - zahradní hadice     03 - hlava odstředivky     05 - odstředivý talíř

dot