Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Snižování - Redukce prašnosti

 

Vodní mlha dramaticky působí na snižování prašnosti.

Vodní mlhaVysokotlaké mlžící systémy jsou nejvhodnějším řešením pro venkovní i vnitřní (malé i velké) prostory, kde efektivně snižují prašnost vzniklou zejména při manipulaci s materiálem a při výrobních procesech obecně.

Nabízené mlžící systémy vytvářejí vysokou koncentraci ultra jemných vodních kapiček se středním průměrem 0,10 milimetru, které mají schopnost zachytit a váhou stlačit k zemi velmi jemné polétavé prachové částice (PM 10 a menší částice).

Pro zlepšení zachytávání drobných prachových částic vodní mlhou je možné do systému přidat povrchově aktivní látky, které obrací polaritu vodních kapek tak, aby na sebe vázaly částice prachu a tím zaručily snížení prašnosti.

Přidání povrchově aktivních látek zároveň vede ke zvýšení hmotnosti kapek a nutí je tak rychleji padat zpět k zemi. Jelikož se trysky v průmyslových provozech standardně instalují ve výšce cca 3-3,5 m nad zemí (v závislosti na velikosti trysky – 0,50 mm trysky i do 4 m výšky), je zaručeno, že vytvořená vodní mlha se nedostane až k zemi a nesmočí materiál/výrobky. Kapky se díky své velmi malé velikosti stihnou odpařit (evaporovat).

Mlžící systémy odstraňují efektivně 0,1-1000 mikronů dýchatelných prachových částic: prach zachycený v husté vodní mlze pak nemá způsob, jak uniknout do volného prostoru.

Mlžící systémy díky své modulární konstrukci umožňují velmi snadnou instalaci, což se odráží v nízkých pořizovacích nákladech, které neobsahují komplikované modernizace výrobních prostor. Díky využívané technologii jsou nízké náklady i ve spotřebě elektrického proudu pro pohon zařízení, což se odráží v nízkých provozních nákladech. Námi dodávaná technologie a řešení na rozdíl od standardních systémů, které často potřebují vysoký elektrický výkon a stavební úpravy, které zvyšují jejich pořizovací a provozní cenu, je pro výrobní podniky a provozy ekonomicky a enviromentálně nejšetrnější řešení.

dot