Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Scénografické efekty

 

scénografické efekty

Díky své charakteristice lze použít jemnou vodní mlhu i na velmi zajímavé a divácky atraktivní efekty, zejména pak za použití správného osvětlení nebo světelných efektů. Efektů lze docílit pouze v případě přesycení vzduchu jemnými vodními kapkami. Ty začnou klesat k zemi a vytvářet hustý vodní opar. Tohoto efektu lze využít pro simulaci oparu okolo bazénových či jiných vodních ploch, mlžného oparu ve sklenících tropických rostlin, ale i jako světelná kulisa venkovních akcí, kde se mlha nasvětluje pomocí umělých světel a laserů.

Velmi vítanými efekty vodní mlhy je tvorba umělého mlžného oblaku na náměstích v okolí kašen nebo stromů. Vodní mlha kromě zajímavých efektů a odlesků slunce i příjemně ochlazuje rozpálená prostranství a plní je opět pobíhajícími dětmi a posedávajícími lidmi různého věku.

vodní mlha na náměstí

dot