Cz En

Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Velikosti kuželů vodní mlhy podle velikosti trysek

V rámci měření poklesu hustoty tepelného toku přes vodní mlhu (viz orientační schéma na Obrázku 1 a předchozí příspěvky v sekci Aktuality - Pokles intenzity IR záření a Clona před tepelným zářením), při spolupráci s Fakultou bezpečnostního inženýrství, byla sledována také šířka výstřikových kuželů, poskytovaná tryskami 100 µm, 150 µm, 200 µm, 300 µm a 500 µm. Porovnání šířky výstřikových kuželů je uvedeno na Obrázku 2 a 3.

Obrázek 1 – průběh měření

Obrázek 1 – Průběh měření

Obrázek 2 – Tvar výstřikového kužele u jednotlivých trysek (černobílá + termogram)

Obrázek 2 – Tvar výstřikového kužele u jednotlivých trysek (černobílá + termogram)

Obrázek 3 – Porovnání výstřikových kuželů u testovaných trysek

Obrázek 3 – Porovnání výstřikových kuželů u testovaných trysek

Z předchozích Obrázků 2 a 3 vyplývá, že se vzrůstající velikostí otvoru trysky se rovněž zvětšuje šířka výstřikového kužele, při konstantním tlaku na čerpadle. Trysky 100 µm a 150 µm poskytují velmi podobný výstřikový kužel při dané koncepci měření.

 

dot