Cz En

Facebook  Instagram  Linkedin  Youtube

Vodní mlha jako účinná clona před tepelným zářením - výzkum ve spolupráci s VŠB-TUO Ostrava

 

Ve spolupráci s Vysokou školou Báňskou, Fakultou bezpečnostního inženýrství, jsme se podíleli na zjišťování poklesu hustoty tepelného toku procházejícího různými vodními clonami, resp. vodními kužely. 

Rozměry_sálavý panel termokamera - pokles u trysky 05mm
Laboratorní sestava pro měření poklesu tepelného záření přes vodní mlhu Obrazový záznam z termokamery ukazuje nakolik skutečně dokáže vodní mlha odclonit tepelné záření.

Pro měření byly zvoleny různé velikosti mlžících trysek od 0,1mm až po 0,5mm. Mlžící trysky s menším průměrem otvoru disponovaly užším kuželem excitované vodní mlhy a drobnějšími kapénkami oproti tryskám s větším otvorem. Podle toho byla stanovena i hypotéza, že u větších trysek by mělo docházet k většímu poklesu hustoty tepelného toku.

porovnání měření hustoty

Počáteční hodnota hustoty tepelného toku (reference) a trysek od 0,1mm do 0,3mm navzájem korespondují ve svých naměřených hodnotách. Jak je ale z předchozího grafu patrné, u trysky velikosti 0,5mm došlo k výraznému poklesu hustoty tepelného toku oproti původní naměřené hodnotě (referenci). U měření s výměnou trysek došlo u 0,5mm trysky ke snížení hustoty tepelného toku přibližně o 320 W, u měření bez výměny trysek zhruba o 450 W.

 

Zjištění:

Tryska s označením 500 µm (0,5mm) poskytovala větší útlum tepelného záření, především v důsledku zvýšeného průtoku vody oproti ostatním tryskám, ale i z důvodu různorodosti velikosti emitovaných kapek v kuželu vodní mlhy (0,1mm - 0,5mm) a rozšířeného (symetrického) výstřikového kužele vodní mlhy. Excitované kapky vodní mlhy této trysky měly největší efekt na odstínění tepelného toku od zdroje záření.

dot